Nieuw aanvraagproces voor zomeractiviteiten

Voor zomeraanvragen is een eigen aanvraagformulier gemaakt, zodat we sneller kunnen beslissen…

Meld je aan voor nieuwsbrief Gemeente Rotterdam

De Gemeente Rotterdam komt elke twee weken met nieuws over het sociaal domein…

Rapportage integrale aanpak armoede in gezinnen

Sinds de start van ons programma Kinderen in armoede in 2019, zijn negen organisaties in Rotterdam gestart met…

Wisselingen in bestuur Sint Laurensfonds

Tijdens de laatste bestuurs- vergadering van 15 december 2021 afscheid genomen van Willem Vonk en Aureel van Wersch…

Onderzoeksrapport Weten Wat Werkt

Nationale Nederlanden, Aegon en het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam voerden…

Resultaat onderzoek migrantenouderen

De afgelopen maanden heeft Fatoş Ipek op ons verzoek een onderzoek gedaan naar zingeving en de eenzaamheid…

Kinderen in armoede verdienen beter

Ieder kind heeft recht op gelijke kansen. Maar als je opgroeit in armoede leidt dit vaak tot een achterstand die je…

Ontwikkeling Strategisch Plan

Omdat het huidige strategisch beleidsplan van Sint Laurensfonds dit jaar afloopt, zijn we…

Onderzoek naar voedselgebrek

Omdat Sint Laurensfonds zich ontfermt over de meest kwetsbare Rotterdammers,…