Nieuw aanvraagproces voor zomeraanvragen

Ben je van plan dit jaar een aanvraag voor zomeractiviteiten bij ons in te dienen? Let dan goed op en lees hoe wij ons proces hebben aangepast en aan welke voorwaarden jouw zomeraanvraag moet voldoen.

Dit jaar willen we jouw zomeraanvraag sneller behandelen. Daarom hebben we een eigen aanvraagformulier voor dit soort aanvragen klaargezet. Deze aanvraag kun je voor 1 juni a.s. doen. Het is ons doel om het besluit op jouw zomeraanvraag binnen 4 weken aan je te laten weten. Uiterlijk 1 juli a.s. zullen we ons besluit over jouw zomeraanvraag bekendmaken.

Hoe werkt het?

Vul als eerste de quickscan in om te kijken of jouw aanvraag past bij onze doelen. Als dit zo is, dan kun je via het portaal het aanvraagformulier voor zomeractiviteiten invullen. Ben je nog niet bekend met hoe wij werken? Bekijk dan: Hoe het Werkt. Om over jouw zomeraanvraag een beslissing te kunnen nemen, hebben wij ons aanvraagproces aangepast. Lees de voorwaarden hieronder met veel aandacht door en pas je zomeraanvraag erop aan. Als dit niet het geval is, kunnen we jouw zomeraanvraag misschien niet (binnen 4 weken) behandelen.

Heb je al een zomeraanvraag opgestuurd? Dan geldt dat die volgens het proces en eisen van de zomeraanvragen zal worden behandeld.

Wat is een zomeraanvraag?

Bij een zomeraanvraag gaat het om activiteiten, zoals: kampen, vakanties, maar ook sporttoernooien en uitjes die speciaal georganiseerd gaan worden in de zomerperiode (van mei tot en met september). Voor alle andere aanvragen maak je gebruik van het standaard aanvraagformulier.

Wanneer is een zomeraanvraag geschikt?

Het is belangrijk dat de activiteiten onze doelgroepen in Rotterdam betreffen. Ook willen we dat je laat zien dat het project onze doelstellingen steunt. Wil je weten wat onze doelgroepen en doelstellingen zijn, bekijk dan: Hoe het werkt – Sint Laurensfonds.

Wat zijn de aanvullende voorwaarden van de zomeraanvraag?
  • De zomeractiviteit(en) vinden plaats in de zomerperiode, die loopt van mei tot september 2024.
  • De zomeractiviteit(en) kosten maximaal € 60,00 per deelnemer. Voor vakanties of kampen geldt dat zij maximaal € 350,00 per deelnemer mogen kosten. Wij spreken over een vakantie of kamp wanneer deelnemers minimaal 2 overnachtingen op locatie hebben.
  • Voor kampen die georganiseerd worden voor licht verstandelijk beperkte en gehandicapte-/mindervalide deelnemers geldt een bedrag van maximaal € 550,00 per deelnemer.
  • Cofinanciering en een bijdrage van de organisatie en/of deelnemers wordt gevraagd. In het dekkingsplan moet duidelijk vermeld worden wat de eigen bijdrage van de organisatie en/of deelnemers is, welke bedragen jullie bij welke financiers hebben aangevraagd en welke bedragen al zijn toegekend.
  • Uit de kostenberekening moet tenminste duidelijk op te maken zijn wat de vervoers-, personeels-/vrijwilligers-, verblijfs-, voedings- en activiteitenkosten zijn.
  • Wij geven maximaal € 2.500,00 voor (een reeks van) vakantieactiviteiten.
  • Wij geven maximaal € 5.000,00 voor vakanties en kampen.
  • Er moet een uitgewerkt activiteitenprogramma worden meegestuurd bij de aanvraag. Voor vakanties en kampen moet er voor elke dag een globaal dagprogramma worden meegestuurd bij de aanvraag.
  • De kosten van de activiteiten moeten redelijk zijn naast het nut en de noodzaak ervan.
  • Er moet binnen 3 maanden na het einde van de activiteiten een inhoudelijke- en een financiële uitleg worden opgestuurd.

Heb je vragen over het proces en/of de voorwaarden rondom de zomeraanvraag? Neem dan contact op met onze projectadviseurs, info@sintlaurensfonds.nl.