Oprechte aandacht voor senioren

De helft van alle senioren in Rotterdam is eenzaam. Wij weten dat zij zich met de juiste mensen om zich heen prettiger voelen. Als fonds richten we ons op ouderen die zelfstandig thuis wonen. Samen met partners versterken wij deze belangrijke groep, zodat zij zich minder alleen voelen. En handvatten krijgen om hun netwerk te versterken.

Waarom contact met anderen belangrijk is

Contact met anderen is belangrijk. Wie weinig geld heeft en daardoor te weinig mensen ziet, kan zich verdrietig, leeg of ontevreden voelen. Eenzaamheid kan zelfs gevaar opleveren voor je gezondheid. Zo kan het je afweer tegen ziektes minder krachtig maken. Ook kan sprake zijn van sombere gedachten (depressie) of een grotere kans op hartziekten of ernstige geheugenproblemen.

Helaas blijkt uit onderzoek ook dat 55-plussers die eenzaam zijn, meer kans hebben om te overlijden.

Aan de andere kant: als je je gezien voelt en echt contact maakt met anderen, doet dat heel veel voor je. Uit ons dagelijks werk weten wij dat mensen zich beter voelen als zij verhalen of levensvragen kunnen delen. Dat samen iets gezelligs doen, kleur terugbrengt in iemands leven. Juist die verbinding met mensen om je heen vinden wij als fonds belangrijk. Vooral als je weinig geld hebt.

Kinderen jongeren

Echt contact

Als je je gezien voelt en echt contact maakt met anderen, doet dat heel veel. Samen iets doen brengt kleur terug in iemands leven. 

Hoe wij samenwerken

Wij zoeken naar partners die écht verschil kunnen maken voor ouderen die weinig geld hebben. En die in hun aanpak aandacht besteden aan het voorkomen van eenzaamheid en zingeving. Met dat laatste bedoelen we dat zij senioren helpen antwoorden te vinden op levensvragen. En dat senioren waar mogelijk dit soort zaken met leeftijdsgenoten kunnen bespreken.

Wij vinden zingeving een belangrijk instrument om eenzaamheid tegen te gaan. En we zien veel plannen en ideeën die hier een bijdrage aan leveren. Die steunen we van harte. Zoals senioren die in corona-tijd een diepgaand telefoongesprek hebben met nog vijf andere senioren. Of wandelingen van jongeren met senioren die geheugenproblemen hebben. En niet te vergeten: ontmoetingen waarbij iemand die eerst hulp vraagt, later juist aan anderen hulp geeft. En zich daardoor weer nuttig voelt.

Wij trekken graag op met partners die de stad goed kennen. Die weten wat Rotterdammers willen. En die de actieve partijen in de wijken vaak spreken. Zo werken wij met Coalitie Erbij. Dit is een netwerkorganisatie met meer dan 80 partners. Belangrijkste taak is het ontwikkelen en delen van kennis over eenzaamheid. Ook onderhouden wij nauw contact met de gemeente Rotterdam die senioren ook via welzijnsorganisaties ondersteunt. 

Kinderen jongeren

Wij werken met partners

Onze partners versterken de netwerken van senioren. Doel is gevoelens van eenzaamheid wegnemen en armoede tegen te gaan. 

Jezelf kunnen redden mét anderen om je heen

Jezelf kunnen redden mét anderen om je heen is een grote opdracht. Zeker als je weinig geld hebt. Wij maken deze opdracht weer klein. Dat doen we door plannen te steunen die thuiswonende ouderen helpen. Aan de ene kant willen we met persoonlijke, vriendelijke en kleine acties de situatie verlichten. Tegelijk willen we meteen het netwerk van mensen versterken. We steunen daarom graag ideeën die ook op lange termijn verschil maken. Kortom: verlichten, maar ook het tegengaan van armoede en eenzaamheid.  

Ons uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat senioren zich (weer) gezien voelen. Dat zij contact hebben met anderen, samen kunnen zijn en iemand om hulp durven vragen. 

We willen de psychische problemen (in het hoofd) helpen terugdringen. En dat senioren tegelijkertijd mensen om zich heen hebben op wie zij kunnen rekenen. Zo versterken we senioren.

Daarom werken wij met partners die:

  • Actief het netwerk van mensen rondom senioren verbeteren
  • Aandacht besteden aan levensvraagstukken, dus de gedachten die senioren bezighouden en die meer zin kunnen geven aan het leven
  • Gevoelens van eenzaamheid helpen wegnemen
  • Senioren helpen om weer actief en zelfstandig deel te nemen aan de samenleving. Ook door hen te wijzen op de (financiële) regelingen die er voor hen zijn. 

Bekijk meer van onze projecten voor senioren

Afstand houden, maar ook contact houden. Voor veel senioren valt dat niet mee.

Lees meer over dit bijzondere project >

Kinderen jongeren

Wil je weten of jouw project in aanmerking komt voor ondersteuning?