Missie en visie

Sint Laurensfonds wil met zijn middelen actief bijdragen aan een Rotterdamse (groot)stedelijke leefomgeving, waarin bewoners zich verbonden voelen en waarin ze betrokken zijn bij het welzijn van elkaar in hun buurt of wijk.
Lees op deze pagina meer over onze missie en visie.

Onze missie

Sint Laurensfonds wil met zijn middelen actief bijdragen aan een Rotterdamse (groot)stedelijke leefomgeving, waarin bewoners zich verbonden voelen en waarin ze betrokken zijn bij het welzijn van elkaar in hun buurt of wijk. Een samenleving waarin iedereen in staat is om een menswaardig bestaan te realiseren, zelfstandig of samen met anderen. Wij doen dit door te verzachten, te verbinden én te veranderen.

Onze visie

In onze visie beschrijven wij hoe we onze missie willen behalen.

Onze waarden zijn belangrijk

Wij laten ons leiden door onze waarden: wij vinden dat we mensen in moeilijke situaties moeten ondersteunen en dat we moeten bijdragen aan een menswaardige leefgemeenschap. Bij het toetsen van aanvragen is dit dan ook het eerste criterium: is er sprake van aanwijsbare nood van individuen of groepen in de samenleving.

Focus op doelgroepen

De ondersteuning van het fonds is gericht op kwetsbare en hulpbehoevende kinderen, jongeren en senioren in Rotterdam. Kwetsbaarheid en hulpbehoevendheid bij kinderen en jongeren betekenen vaak dat ze kansarm zijn en een groter risico lopen op materiële en/of immateriële armoede. In de meeste gevallen is dat verbonden met een (dreigende) achterstand in opvoeding en ontwikkeling. Senioren zijn vooral kwetsbaar in hun eenzaamheid en bij het verlies van een zingevende sociale inbedding in hun leefomgeving.

Talent ontwikkelen met een mentor

Iemand aan wie je alles kunt vragen. Die je op weg helpt en graag ervaringen deelt. Dat is een mentor.

Lees meer over dit bijzondere project >

Kinderen jongeren

Wil je weten of jouw project in aanmerking komt voor ondersteuning?