Heb je een vraag? Bekijk onze FAQ pagina of je vraag is beantwoord! Een andere vraag? Neem contact met ons op via onze contact pagina.

FAQ

Heb je een vraag? Kijk hier of je vraag is beantwoord!
Een andere vraag? Neem contact met ons op!

Criteria

Nee, alleen een aanvraag die betrekking heeft op een groep bestaande uit meer personen komt in aanmerking voor ondersteuning.
Lees de criteria goed door voordat je een aanvraag indient. Alleen aanvragen die door rechtspersonen worden ingediend, nemen wij in behandeling. Neem bij twijfel contact met ons op.
Je kunt als organisatie meerdere aanvragen per jaar indienen. Deze aanvragen moeten verschillende projecten betreffen
Nee, ook meerjarige programma’s kunnen in aanmerking komen voor ondersteuning.
Nee, Sint Laurenfonds kan ook bestaande projecten financieren. Een project mag alleen nog niet aangevangen zijn.
Nee, maar bij aanvragen boven een bedrag van € 10.000 is het verstandig om in het dekkingsplan meer dan één financier op te nemen.
Ja, Sint Laurensfonds waardeert het als je zelf financieel bijdraagt aan het project.
Nee, wij ondersteunen alleen projecten in Rotterdam en staan open voor projecten in de directe omgeving van Rotterdam.

Aanvraag indienen

Voor het indienen van een aanvraag dien je het digitale aanvraagformulier te gebruiken. Op de pagina “Aanvraag formulier” kun je lezen welke documenten je moet meesturen bij het indienen van je aanvraag.
Het digitale aanvraagformulier vind je op onze site door in te loggen. Als je een nieuwe aanvrager bent maak je eerst een account aan door je te registeren. Het account wordt actief na bevestiging via de e-mail die je ontvangt na registratie.
Het e-mailadres waar de bevestiging naar wordt gestuurd is altijd gelijk aan het e-mailadres waarmee het account is/wordt aangemaakt. In sommige gevallen komt de bevestingsmail bij ongewenste mail terecht. In dat het geval kan er alsnog worden bevestigd. Lukt het na deze check nog niet om te bevestigen neem dan contact met ons op.
Nee, een account is persoonsgebonden. Wel is het mogelijk om binnen een organisatie meerdere personen met een account te hebben. De aanvrager van een project is ook altijd diegene met het account. Een aanvrager kan meerdere aanvragen onder zijn/haar account indienen.
Via Mijn account kan je een nieuw wachtwoord instellen door op wachtwoord vergeten te klikken.
Nee, stuur bij wijzigingen een bericht met de aanpassingen.
Voor standaard aanvragen is dit niet het geval.

Ja, Sint Laurensfonds verstrekt garantiestellingen en leningen.

Aanvraagprocedure

Aanvragen tot en met € 5.000 worden binnen zes weken behandeld. Aanvragen tot en met € 50.000 worden in de commissie jeugdigen of de commissie ouderen besproken. Beide commissies vergaderen elk kwartaal (in februari, mei, september en november). Aanvragen boven de € 50.000 worden voorgelegd aan zowel de betreffende commissie als het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur komt vier keer per jaar bijeen (in maart, juni, oktober en december). De eerstvolgende sluitingsdatum en bijhorende beslismomenten vind je op de pagina ‘Hoe het werkt‘.
Wij beoordelen elke aanvraag aan de hand van onze criteria en zaken als nut en noodzaak, effectiviteit en de financiële haalbaarheid van het project. Als je aanvraag aan onze criteria voldoet, leggen wij je aanvraag voor aan het bestuur. Het bestuur neemt de definitieve beslissing.
Bij een positief besluit en na retourontvangst van de door jouw organisatie getekende toekenningsbrief, kun je over het algemeen binnen 6 weken na retourontvangst van de getekende toekenningsbrief het toegezegde bedrag verwachten.
een projecten in Rotterdam en staan open voor projecten in de directe omgeving van Rotterdam.
Nee, wij ondersteunen alleen projecten in Rotterdam en staan open voor projecten in de directe omgeving van Rotterdam.
Alle communicatie tussen aanvragers en medewerkers van Sint Laurensfonds verloopt via het portaal. In de regel van je aanvraag staat rechts een envelop die zichtbaar wordt wanneer je er met de muis over de regel heen gaat. Wanneer er berichten zijn van Sint Laurensfonds dan verschijnt een vetgedrukte envelop bij de aanvraag met daarin de hoeveelheid ongelezen berichten. Wanneer de berichten zijn gelezen, dan verdwijnt de vetgedrukte envelop bij de aanvraag.
Ja, je kunt schriftelijk bezwaar indienen tegen een afwijzing.

Evaluatie

Ja, als je een bijdrage van Sint Laurensfonds ontvangt verwachten wij na afloop van het project een evaluatie. Het systematisch verzamelen van gegevens is leerzaam voor jouw eigen organisatie én voor Sint Laurensfonds. Hiervoor kun je gebruikmaken van ons evaluatieformulier.
Het evaluatieformulier wordt op de einddatum van het project beschikbaar gesteld via ‘Mijn account’
Na goedkeuring van het evaluatieformulier en de bijlagen wordt het projectdossier gesloten. Je ontvangt hierover een bevestiging per e-mail.

Organisatie

Giften aan Sint Laurensfonds kun je aftrekken van de inkomstenbelasting. De Belastingdienst heeft Sint Laurensfonds, als organisatie die zich binnen de invloedssfeer bevindt van de Bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie, aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften kun je overmaken op rekeningnummer 69.32.14.848 t.n.v. Sint Laurensfonds, Rotterdam.
Onze schenkingen betalen wij uit de opbrengsten van ons vermogen zoals dat in de loop der tijd is opgebouwd uit legaten. Een deel van ons vermogen is belegd in effecten en onroerende zaken, in het bijzonder in landerijen.
De bijdrage is afhankelijk van het project. De bijdragen variëren tussen €500 en €500.000.
Staat je vraag niet in de lijst? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.
Kinderen jongeren

Wil je weten of jouw project in aanmerking komt voor ondersteuning?