Voor wie

Voor wie wij er zijn? Wij zijn er voor Rotterdam! En wel voor kinderen, jongeren én senioren. Bij de jeugd richten we ons op het voorkomen van armoede. En bij thuiswonende senioren willen we eenzaamheid tegengaan.

Senioren

De helft van de zelfstandig wonende senioren in Rotterdam voelt zich eenzaam. Deze mensen geven aan graag anderen te willen ontmoeten. Maar het lukt niet altijd om zelf op pad te gaan. Sint Laurensfonds werkt met projectpartners die op een moderne manier de contacten van deze senioren helpt groeien. Bijvoorbeeld door de deuren van een buurthuiskamer wijd open te zetten. Door via een telefoongesprek over levensvragen te praten. Of door iemand uit te nodigen met buren te gaan sporten.

Lees meer over senioren >

Kinderen en jongeren

Van de 25 kinderen in een Rotterdamse klas, leven er 5 in armoede. Dat is een ongelooflijk hoog aantal. In sommige wijken is dat aantal zelfs nog groter! Voor weer andere kinderen dreigt die kans, omdat zij in een gezin wonen met een lage sociaaleconomische status (SES). Dit betekent dat de ouders vaak weinig opleiding hebben, de Nederlandse taal nauwelijks spreken en een laag inkomen hebben. Sint Laurensfonds wil de kinderen en jongeren in deze gezinnen helpen.

Lees meer over kinderen en jongeren >

Kinderen jongeren

Wil je weten of jouw project in aanmerking komt voor ondersteuning?