Wat wij doen

Wij zijn er voor mensen die in hun leven niet alle kansen krijgen, omdat ze te weinig geld hebben. We willen hen helpen bij de problemen die zij hebben. Als fonds vinden we het ook belangrijk dat zij in contact komen met anderen. Zodat zij er niet alleen voor staan. Daarom werken we samen met partners die de wijken én bewoners goed kennen.  Meer weten over wat wij doen? Lees dan verder.

Financiering

Als fonds hebben wij inkomsten uit rente, huur of pacht. Deze gelden zetten wij in om projecten te steunen die inwoners van Rotterdam versterken. Wij richten ons daarbij speciaal op kinderen, jongeren en senioren.

> Lees meer

Bekijk ook de hoe het werkt pagina.

Advies

We geven graag advies om een project of een goed idee verder te helpen. Door onze ervaring kennen wij de stad goed. Wij weten welke fondsen en welke projecten er zijn.

Bel ons en we helpen je op weg. 

> Lees meer

Netwerk

Wij vinden het belangrijk om mensen in de stad aan elkaar te verbinden. Want samen kun je zoveel meer dan alleen. Wij brengen je graag in contact met mensen die passen bij jouw project. Ook delen wij onze kennis in netwerken. 

> Lees meer

Hoe wij werken

Wij willen via onze partners graag verlichten, verbinden en veranderen.  

Verlichten

Sommige mensen zijn in nood. Zij kunnen door te weinig geld niet of nauwelijks rondkomen. Wij snappen dat je als je het zwaar hebt, steeds zorgen hebt. Daarom willen we eerst de situatie  verlichten, dus minder zwaar maken. Als je een tijdje geen geldzorgen hebt of niet meer alleen bent, geeft het je ruimte om weer te kunnen nadenken. Het haalt stress weg en geeft plezier om eindelijk iets te kunnen doen wat je graag wilt. Dat is belangrijk.  
 
Nadenken over welke extra hulp nodig is 
Het geeft je ook ruimte om na te denken over welke hulp je eigenlijk nog meer nodig hebt. Zodat je de situatie waarin je zit, kunt veranderen. Wij vinden het belangrijk dat de partners met wie wij werken, goed kijken naar waar die extra hulp zit. En daarover in gesprek gaan met degenen die zij helpen. Dan wordt je dagelijks leven niet alleen voor de korte termijn verlicht. Maar word je ook geholpen om je situatie voor langere tijd te veranderen. 

Verbinden

Als je de goede mensen om je heen hebt, kun je veel meer aan. Daarom leggen wij de nadruk op verbinden, dus mensen met elkaar in contact brengen. Wij vragen onze partners activiteiten te organiseren en zo mensen samen te brengen. Het helpt weer breder te kijken. Zij voelen dat er meer mensen in dezelfde situatie zitten. En dat anderen achter hen staan. Ook kunnen zij zo verder geholpen worden.  
 
Ideeën delen met andere organisaties 
Zelf willen we ook verbinden. Wij kennen heel veel organisaties in de stad en weten waar hun kracht ligt. We brengen deze organisaties graag in contact met elkaar. Zo kunnen zij ideeën delen en mensen naar elkaar doorsturen. Ook organiseren we bijeenkomsten waar zij van elkaar kunnen leren. Bijvoorbeeld over hoe je kinderen ondersteunt die in een gezin wonen met te weinig geld. Of over hoe je eenzaamheid onder ouderen tegengaat. 

Veranderen

Soms kun je zaken het beste aanpakken, door het echt anders te doen. Dat geldt zeker als je de situatie van mensen die weinig kansen hebben (een lage SES) wilt veranderen. Of als je dit soort situaties wilt voorkomen. Vaak zijn daar goede ideeën voor, maar ontbreekt tijd, geld, kennis of netwerk.  

Vernieuwende ideeën een kans geven
Wij vinden het belangrijk dat die vernieuwende ideeën toch een kans krijgen. Want juist daarmee kunnen we systemen aanpassen. Dat doen we door deze op de agenda te zetten van diverse organisaties, zoals de gemeente. En ook doen wij dat door advies uit te brengen en door initiatieven financieel te steunen.

Kinderen jongeren

Wil je weten of jouw project in aanmerking komt voor ondersteuning?