ANBI

Sint Laurensfonds is een kerkelijke instelling, onderdeel van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie en als zodanig vallend onder de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)-regels voor kerkelijke instellingen. Sint Laurensfonds onderschrijft de gedragscode van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). De FIN is dé belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland.

Download hier het Standaardformulier-publicatieplicht-ANBI vermogensfondsen (pdf).

Download hier de Financiële verantwoording 2022 (pdf).