ANBI

Sint Laurensfonds is een kerkelijke instelling, onderdeel van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie en als zodanig vallend onder de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)-regels voor kerkelijke instellingen. Sint Laurensfonds onderschrijft de gedragscode van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). De FIN is dé belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland.

Download hier het ANBI verslag SLF 2023 (pdf).

Download hier de Financiële verantwoording SLF 2023 (pdf).