Rapportage integrale aanpak armoede in gezinnen

Sinds de start van ons programma Kinderen in armoede in 2019, zijn negen organisaties in Rotterdam gestart met een intensieve en integrale aanpak om gezinnen in armoede duurzaam te versterken. Deze organisaties, verspreid over Rotterdam, zijn met hun projecten aangehaakt bij ons initiatief in de vorm van een leerkring die we samen met Hogeschool Rotterdam hebben opgezet.

Werkzame elementen

Het doel van deze leerkring was om van elkaars praktijk te leren en werkzame elementen in de aanpak te achterhalen. Vijf van de negen projecten zijn ook gemonitord, waarin gezinnen en hun gezinsondersteuners zijn geïnterviewd. In december 2021 kwam het rapport van de Hogeschool Rotterdam uit met daarin de uitkomsten van het onderzoek. Lees hier het volledige rapport

Tot en met oktober 2021 zijn in totaal 847 gezinnen ondersteund. Daarvan zijn 336 gezinnen intensief begeleid, en 511 kortdurend. Uit het onderzoek blijkt dat alle gezinnen die intensief werden begeleid, uit de acute nood kwamen en vooruitgang boekten op de achterliggende problematiek. De geïnterviewde ouders zijn bovendien meer gaan participeren in groepsactiviteiten en doen meer aan vrijwilligerswerk. De complexiteit van de problematiek binnen de gezinnen is erg wisselend en voor sommige gezinnen is gebleken dat het voorkomen van het verder afglijden van het gezin het hoogst haalbare doel is. Voor hen geldt dat, door de zwaardere problematiek, langdurige steun nodig zal zijn. 

Vanwege de verschillen in complexiteit en problematiek, zijn de gehanteerde aanpakken van de organisaties ook verschillend. Uit het onderzoek zijn echter ook overeenkomstige werkzame elementen gebleken, die hiernaast in de tabel worden beschreven.  

Als ouders aankloppen voor ondersteuning zijn zij veelal radeloos en verkeren zij in een groot sociaal isolement. Ze zijn dankbaar voor de steun die zij ontvangen en voor de rust die gecreëerd wordt. Zij voelen zich serieus genomen, krijgen meer zelfvertrouwen en leven op als zij onderdeel gaan uitmaken van het netwerk van de organisatie. Juist de combinatie van deze genoemde elementen maakt de intensieve integrale gezinsaanpak van meerwaarde; hierdoor worden de gezinnen duurzaam versterkt.  

Wij willen de volgende organisaties en hun projecten van harte bedanken voor hun inzet. Dankzij hun bijdrage worden er vele gezinnen ondersteund, en geholpen om uit de armoede te geraken:  

Mocht je nu al vragen of opmerkingen hebben, laat die dan gerust weten en stuur een mail aan onze projectadviseur Marjolijn Driessen, m.driessen@sintlaurensfonds.nl.