Onderzoeksrapport Weten Wat Werkt van Stichting Van Schulden naar Kansen

Nationale Nederlanden, Aegon en het lectoraat Armoede Interventies van de Hogeschool van Amsterdam voerden tussen 2016 en 2020 in zeven steden, waaronder Rotterdam, een programma uit dat gericht was op het terugdringen van armoede en schulden.

In totaal werden 85 projecten ondersteund.

In de rapportage ‘Van Schulden naar Kansen – Weten wat Werkt’ staan de resultaten van het onderzoek naar dat programma beschreven: hoeveel huishoudens zijn er met het programma bereikt? Verbeterde de financiële zelfredzaamheid van de huishoudens? En wat zijn dan de succesfactoren van projecten en deelnemers? Met andere woorden: wat werkt nu wel en niet in die projecten en wat kunnen al die initiatieven in Nederland gericht op het tegengaan van armoede en schulden daarvan leren? 

Lees hier meer over het onderzoek. Onderzoek | Van Schulden naar Kansen