Wie kunnen helpen bij acute noden?

Een grote groep Rotterdammers kan zelfstandig niet meer in hun levensonderhoud voorzien…

Landelijke Alliantie Kinderarmoede

We leven in een welvarend land. Toch groeit 1 op de 11 kinderen in Nederland op in armoede…

Actuele wisselingen in ons bestuur

Op 29 juni 2022 hebben wij afscheid genomen van Rien van Wingerde en is Thea Roelofs toegetreden tot het bestuur…

Lees het strategisch beleidsplan 2022 – 2025

Elke vier jaar stellen we ons strategisch beleid vast. Dat hebben we onlangs weer gedaan. We hebben gekeken…

Eten ontvangen als eerste stap naar hulp bij armoede

De resultaten van het verkennend onderzoek naar de voedselinitiatieven in Rotterdam…

Activiteiten organiseren met Rotterdampas

Allerlei leuke activiteiten doen met korting of zelfs gratis, dat kan met de Rotterdampas…

Gratis online marketing training voor jongeren

The Young Digitals biedt een gratis training aan voor jongeren die zijn vastgelopen in werk of school…

Nieuw aanvraagproces voor zomeractiviteiten

Voor zomeraanvragen is een eigen aanvraagformulier gemaakt, zodat we sneller kunnen beslissen…

Meld je aan voor nieuwsbrief Gemeente Rotterdam

De Gemeente Rotterdam komt elke twee weken met nieuws over het sociaal domein…

Rapportage integrale aanpak armoede in gezinnen

Sinds de start van ons programma Kinderen in armoede in 2019, zijn negen organisaties in Rotterdam gestart met…