Wisselingen in bestuur Sint Laurensfonds

Bedankt Aureel van Wersch en Willem Vonk, welkom Joost van de Pavoordt!

Na vele jaren zitting te hebben gehad in het bestuur van Sint Laurensfonds, hebben we tijdens de laatste bestuursvergadering van 15 december 2021 afscheid genomen van Willem Vonk en Aureel van Wersch. Willem heeft gedurende 9 jaar een grote persoonlijke bijdrage gegeven door deelname aan de commissie Jeugd, en vertegenwoordigde het fonds in het bestuur van het Fonds Bijzondere Noden. Aureel  was sinds 2012 penningmeester van het bestuur van Sint Laurensfonds, en heeft met zijn deskundigheid een belangrijke invulling gegeven aan het rentmeesterschap van het fonds.  

Onder grote dankzegging voor hun bijdrage aan de jarenlange versterking van de meest kwetsbare Rotterdammers is afscheid van beiden genomen. 

In dezelfde vergadering is een nieuw bestuurslid benoemd in de persoon van de heer Joost van de Pavoordt die tevens toetreedt tot de commissie Beheer. Joost stelt zich graag aan jullie voor: 

“Ik ben een geboren en getogen Rotterdammer. Ik heb gestudeerd in Rotterdam en heb een financiële achtergrond en ik ben altijd in Rotterdam werkzaam geweest. Recent ben ik met pensioen gegaan en dat is een mooi moment om je verder in te zetten voor de samenleving. Ik ken het Sint Laurensfonds al 21 jaar en ben altijd onder de indruk geweest van de impact en slagkracht die het Sint Laurensfonds in de Regio Rotterdam heeft op het gebied van kwetsbare jongeren en ouderen en de wijze waarop het Fonds direct ter plekke deze groepen kan ondersteunen en kansen kan bieden in moeilijke situaties. En dat al meer dan drie eeuwen lang. Graag zet ik mij in om hier een bijdrage aan te leveren.”

Wij wensen Joost veel succes.