Resultaten onderzoek eenzaamheid onder migrantenouderen

Een van onze doelgroepen zijn ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond. Bekend is dat eenzaamheid onder hen veel voorkomt, en we willen die helpen verzachten en bestrijden. 
Wij hebben Fatoş Ipek gevraagd te onderzoeken of de zingevingsprojecten die wij financieren, migrantenouderen voldoende bereiken. En, mocht dat nog niet zo zijn, ons te adviseren op welke wijze dat beter zou kunnen. Op 9 december 2021 heeft zij de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd aan ons en de partijen die ze heeft geïnterviewd. 

Inspiratiesessies

Fatoş heeft gesproken met de coördinatoren van genoemde projecten. Ook heeft zij inspiratiesessies met migrantenouderen georganiseerd, waar hen gevraagd is hoe hun leven er uit ziet, en waardoor zij zich minder eenzaam zouden voelen.  

Resultaten

Duidelijk was dat Rotterdamse ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond grote behoefte hebben aan ondersteuning bij het omgaan met eenzaamheid. Die begint met aandacht voor de ouderen, en hun omstandigheden. De organisaties die met hun zingevingsprojecten ouderen bedienen, bereiken migrantenouderen nauwelijks. Medewerkers van deze organisaties geven aan graag kennis en kunde hieromtrent te krijgen. Migrantenorganisaties kennen Sint Laurensfonds niet goed, en hebben behoefte aan ondersteuning bij het doen van aanvragen. Met deze conclusies en met de aanbevelingen van Fatoş gaan we de komende tijd aan de slag.

Vragen over dit onderzoek?

Heb je vragen of opmerkingen? Of heb je een goed idee om de eenzaamheid onder Rotterdamse senioren te bestrijden? Stuur dan een mail aan onze projectadviseur Saskia Evers, s.evers@sintlaurensfonds.nl 

Lees hier meer over het onderzoek. Onderzoek | Eenzaamheid onder migrantenouderen