Actuele wisselingen in ons bestuur

Na een aantal jaren actief te zijn geweest in het bestuur van Sint Laurensfonds hebben wij op juni 2022 afscheid genomen van Rien van Wingerde. Gedurende 2 jaar heeft Rien zich met hart en ziel ingezet voor het fonds en daarmee voor de inwoners van Rotterdam. Zijn werk voor Sint Laurensfonds aan de commissie Ouderen en als secretaris bij het Dagelijks Bestuur heeft hij met grote betrokkenheid en vanuit passie en bevlogenheid gedaan. Zijn aanwezigheid binnen het bestuur was van grote waarde voor het gehele bestuur en daarmee voor onze stad. We willen hem dan ook dankzeggen voor zijn bijdrage al die jaren.

Eveneens is in deze bestuursvergadering van juni 2022 Thea Roelofs benoemd. Zij treedt toe als lid van de Commissie Jeugd.

Thea stelt zich graag persoonlijk aan jullie voor.

Mijn naam is Thea Roelofs en vanaf september 2022 neem ik deel aan het bestuur van Sint Laurensfonds.

Het werk van Sint Laurensfonds is voor veel Rotterdammers; klein en groot, van enorme betekenis en ik vind het een eer dat ik daaraan bij kan dragen. Ik heb een achtergrond in de zorg, als maatschappelijk werker en later als bestuurder en toezichthouder. Ik heb met name ervaring in de Rotterdamse jeugdzorg voor kinderen en gezinnen, die om welke reden dan ook ondersteuning nodig hebben.

Recent ben ik gepensioneerd, maar ik wil graag betrokken en actief blijven in maatschappelijke organisaties. Zo ben ik voorzitter van de raad van toezicht van AKJ en Zorgstem; deze organisaties ondersteunen mensen met onafhankelijke clientondersteuning. Daarnaast ben ik voorzitter van de adviesraad die meekijkt bij de uitvoering van het Rotterdamse programma “Heel de stad” voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning; “

En nu start ik dus als lid van het bestuur van Sint Laurensfonds, in een tijd waarin veel gezinnen en ouderen niet genoeg inkomen hebben voor het dagelijks levensonderhoud. Het fonds heeft armoedebestrijding als speerpunt en ik verwacht dat mijn ervaring in de Rotterdamse jeugdzorg in het bestuur en in de commissie jeugd vast goed van pas zal komen.

Wij wensen Thea veel succes!