Scholen en peuterspeelzalen helpen tegen armoede

Armoedefunctionaris RVKO en Zadkine

Scholen en peuterspeelzalen kunnen een groot verschil maken in het tegengaan van armoede. Zij hebben alleen vaak geen tijd om uit te zoeken wat zij kunnen doen voor leerlingen bij wie thuis bijna geen geld is. Daarom steunt Sint Laurensfonds het werk van twee armoedefunctionarissen. Zo helpen scholen en peuterspeelzalen tegen armoede.

Hoe werkt het?

Zij geven 66 basisscholen, 20 peuterspeelzalen en 12 MBO-colleges in Rotterdam gericht advies. Over hoe deze organisaties leerlingen die opgroeien in armoede het beste kunnen ondersteunen.

testimonial

Zij geven 66 basisscholen,
20 peuterspeelzalen en
12 MBO-colleges in
Rotterdam gericht advies.

Wat doen de armoedefunctionarissen:

  • Geven antwoord op vragen van schoolleiders, bijvoorbeeld bij situaties waar heel veel tegelijk speelt.
  • Delen actief kennis over wat mogelijk is om armoede tegen te gaan. Laten zien welke nieuwe mogelijkheden er zijn. Bijvoorbeeld: vergoedingen van de gemeente, trainingen in omgaan met geld en de Rotterdampas.
  • Vertellen scholen over hoe je armoede kunt herkennen en hoe je kunt voorkomen dat leerlingen zich vanwege armoede terugtrekken uit de groep. En zoeken samen met de scholen naar oplossingen die langere tijd en meer leerlingen tegelijk verder helpen.
  • Werken samen met andere fondsen en stichtingen die armoede tegengaan.

Als Sint Laurensfonds steunen wij de armoedefunctionarissen op de RVKO (peuterspeelzalen, basisscholen) en het Zadkine College (MBO-scholen). Dat doen we omdat we niet alleen bij de eerste nood willen helpen. Maar vooral omdat we breder willen kijken welke problemen daar onder liggen. Wij vinden het belangrijk dat we het vraagstuk als geheel bekijken. 

De armoedefunctionarissen zijn hier een goed voorbeeld van. Deze personen verbinden én veranderen. Bijvoorbeeld door ook in gesprek te gaan met de gemeente en onderwerpen op de agenda te zetten. Zo versterken deze functionarissen het systeem. Bovendien zijn zij als deskundigen een belangrijke gesprekspartner voor organisaties in de stad.