Samen een eind maken aan kinderarmoede

Samen een eind maken aan kinderarmoede
Alliantie Kinderarmoede

We leven in een welvarend land. Toch groeit 1 op de 11 kinderen in Nederland op in armoede. Wat is er nodig voor een samenleving waarin geen enkel kind meer de dupe is van armoede? De Alliantie Kinderarmoede bundelt de krachten van meer dan 250 publieke en private organisaties om dit ambitieuze doel in 2030 te bereiken. Ook Sint Laurensfonds is partner. Zeg jij ook nee tegen kinderarmoede? Samen maken we een eind aan kinderarmoede: sluit je aan!

Onderzoek van de Kinderombudsman (2017) laat zien dat Nederlandse kinderen die opgroeien in armoede én problemen thuis, hun leven een 5,5 geven (versus 7,5 gemiddeld). Niet zelden schamen ze zich vaak voor hun situatie, zijn ze boos of verdrietig en proberen ze dit te verbergen. Van een onbezorgde jeugd is geen sprake.

Grotere kans op ziekten

Geldgebrek is niet het enige probleem. Armoede in een gezin zorgt voor stressvolle ervaringen die de gezondheid van kinderen niet ten goede komen. Ze kampen vaak met hoofdpijn, buikpijn, vermoeidheid, depressie, stoornissen, etc. Uit angst voor kosten mijden gezinnen in armoede vaak de huisarts, tandarts of medisch specialist. Ook op latere leeftijd leidt opgroeien in armoede tot een grotere kans op (chronische) ziektes en ongezond gedrag.

Ongewenste gevolgen

Hetzelfde geldt voor de (latere) risico’s die kinderen uit arme gezinnen lopen op sociale uitsluiting en eenzaamheid, slechtere kansen en talentontwikkeling, psychische problemen, economische achterstanden, onthechting en onveilige (thuis)situaties. Allemaal ongewenste gevolgen die samenhangen met opgroeien armoede.

testimonial

De alliantie wil
een eind maken
aan kinderarmoede.

kinderen armoede

Eind maken aan kinderarmoede

De alliantie wil een eind maken aan kinderarmoede. Benieuwd hoe de samenwerkingspartners dat doen? Lees dan de Verandertheorie en de 10 opgaven.