Onderzoek naar eenzaamheid onder oudere migranten

Sint Laurensfonds

Een van onze doelgroepen zijn migrantenouderen. Bekend is dat eenzaamheid onder hen veel voorkomt, en we willen die helpen verzachten en bestrijden.
Wij hebben 
Fatos Ipek gevraagd te onderzoeken of de zingevingsprojecten die wij financieren, migrantenouderen voldoende bereiken. En, mocht dat nog niet zo zijn, ons te adviseren op welke wijze dat beter zou kunnen

Inspiratiesessie

Fatos heeft gesproken met de coördinatoren van genoemde projecten. Ook heeft zij een inspiratiesessie met migrantenouderen georganiseerd, waar hen gevraagd is hoe hun leven er uit ziet, en waardoor zij zich minder eenzaam zouden voelen. De aanbevelingen van Fatos verwachten we eind dit jaar. Heeft jouw organisatie een plan om migrantenouderen te versterken, laat dat dan weten aan onze projectadviseur Saskia Evers. 

Vragen over dit onderzoek over migranten?

Heb je ook vragen op dit gebied voor jouw project? Of heb je een goed idee om de eenzaamheid onder Rotterdamse senioren te bestrijden? Stuur ze dan toe aan onze projectadviseur Saskia Evers, s.evers@sintlaurensfonds.nl