Ondersteuning migrantenouderen

SPIOR

Samen met een maatje boodschappen doen of hulp bij lastige taken, dat is waar het bij het Deltaplan Ouderdom komt met vragen om draait. SPIOR is dit programma gestart om ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond minder eenzaam te maken. Uit onderzoek blijkt dat deze ouderen kwetsbaar zijn en zich vaker eenzaam voelen. 

Hoe werkt het?

In dit programma krijgen eenzame ouderen met een niet-westerse migrantenachtergrond een maatje. Deze maatjes kunnen helpen bij het invullen van de dag. Ook kunnen de maatjes de ouderen steunen bij onderwerpen die vragen oproepen, zoals geldzaken en gezondheid.  

Behalve dat ouderen een maatje krijgen, komen er steunpunten op plaatsen waar normale overheidsorganisaties geen bereik hebben. Bij deze steunpunten kunnen ouderen terecht met vragen over zorg en ondersteuning. Verder worden er bijeenkomsten en groepsactiviteiten gehouden waarbij het gaat om de opbouw en het onderhouden van een sociaal netwerk. Door deze combinatie kunnen ouderen beter voor zichzelf zorgen, zijn ze minder eenzaam en krijgen ze ondersteuning bij levensvragen. 

Wij geloven dat dit programma ouderen ondersteunt op een manier waarbij er rekening wordt gehouden met de cultuur, zodat ze zich gehoord voelen en geholpen worden waar dit nodig is. Het sluit goed aan bij de doelstellingen van Sint Laurensfonds. Op deze manier verbetert het netwerk van ouderen en komen ze in contact met anderen. Wij denken dat dit programma een goede manier is om eenzaamheid af te laten nemen. 

testimonial

Deze maatjes kunnen helpen bij het invullen van de dag.