Marjolijn bedankt!

Wij bedanken Marjolijn voor de fijne samenwerking.

Na een dienstverband van bijna 15 jaar heeft onze manager en projectadviseur Marjolijn Driessen een nieuwe uitdaging gevonden. Per 1 maart a.s. start zij als programmamanager bij Incluzio.

Wij zijn Marjolijn zeer erkentelijk voor de wijze waarop zij al die jaren meewerkte aan de missie van Sint Laurensfonds om kinderen, jongeren én Rotterdammers die leven in armoede en eenzaamheid te ondersteunen. Onze aandachtsgebieden kinderarmoede en gezinsaanpak zijn door Marjolijn stevig op de kaart gezet.

We danken Marjolijn voor haar tomeloze inzet en wensen haar veel succes en plezier met haar nieuwe baan!

Voor contacten over projecten en andere zaken kunt u contact opnemen met respectievelijk Saskia (s.evers@sintlaurensfonds.nl, projecten) en Ilse (i.vernhout@sintlaurensfonds.nl, overige zaken).