Hulp bij schulden voor Rotterdammers

Stichting MAIT

Rotterdam is één van de armste steden van Nederland en de vraag naar financiële hulp is groot. MAIT zet zich in om op een persoonlijke en makkelijkere manier Rotterdammers te helpen bij het aanpakken van hun financiële problemen, zodat zij weer deel kunnen nemen aan de samenleving. 

Hoe werkt het?

Op verschillende vlakken probeert MAIT Rotterdammers te helpen bij het aanpakken van hun schulden of financiële problemen. MAIT brengt de administratie van mensen in orde en maakt een overzicht van de schulden, inkomsten en uitgaven per maand. MAIT beoordeelt per situatie wat nodig is. Een regeling met een schuldeiser, aanmelding bij de kredietbank, een aanvraag bij bijvoorbeeld een Fonds Bijzondere Noden of Meedoen in Rotterdam. En altijd met oog voor degene om wie het gaat. 

testimonial

Verder is het van groot belang dat er over schulden gesproken wordt.

Budgetcoaching

MAIT biedt ook budgetcoaching aan. In deze trainingen leren mensen hoe ze het best kunnen omgaan met hun geld. Ook laten ze mensen beseffen dat geld niet oneindig is. De coaching biedt handvatten om ervoor te zorgen dat mensen niet (opnieuw) in financiële problemen komen.  

Voorlichtingsbijeenkomsten

Verder is het van groot belang dat er over schulden gesproken wordt. Daarvoor organiseert MAIT voorlichtingsbijeenkomsten op basisscholen en in buurthuizen in de wijk. Het doel van deze bijeenkomsten is om de drempel voor ouders te verlagen, zodat zij eerder om hulp vragen. Tijdens de voorlichtingen worden de mensen geholpen om hun weg te vinden naar organisaties die hun kunnen helpen. Zo bouwen zij aan een fijnere leefomgeving en toekomst voor hun gezin. 

MA-Ki pakket

Ook kinderen voelen de financiële problemen van hun ouders. Een kind heeft het recht om een leuke dag te hebben of prestaties te vieren. Niet iedere ouder kan dit bieden door hun financiële situatie. Hiervoor heeft MAIT het MA-Ki pakket bedacht.  

Toekomst gericht

MAIT kijkt ook naar de toekomst en heeft als doel om de lokale invloed te vergroten, zodat zij meer in contact komen met de mensen op wie zij zich richt. Dit doet de organisatie door gastlessen voor studenten van Zadkine te organiseren, hun openingstijden te verruimen, het door het aanzetten van de door hen mede-ontwikkelde Chabot Benti en een spreekuur via Beeldtelefoon aan te bieden. 

Behalve dat MAIT in de toekomst nog meer in contact wil komen met de mensen, is het voor hen ook belangrijk om misstanden over armoede en schuldhulpverlening aan te snijden. Dit doen zij door talkshows voor en door jongeren, en mediaoptredens te organiseren. Ook nemen ze deel aan het keten-overleg en starten ze een lobby bij de gemeente Rotterdam om de ambtenaren te laten beseffen dat hun communicatie door de ontvangers als moeilijk wordt ervaren. 

Wij steunen dit project, omdat MAIT is opgebouwd vanuit eigen ervaringen en zo dicht bij de leefwereld van de Rotterdammers met financiële problemen kan werken. De kracht zit hem in de laagdrempeligheid van hun werk, in het feit dat zij maatwerk bieden, dat zij aandacht hebben voor alle leefdomeinen en in het kunnen bieden van nazorg. De organisatie sluit goed aan bij onze doelstellingen waarin we willen verlichten, verbinden en veranderen. MAIT doet dit door actieve hulpverlening te geven bij het bewust worden van geldzaken en het voorkomen van problemen, en zoekt actief naar verbeteringen van het systeem.